Voksende investeringstrend

En ny og stadig voksende investeringstrend har for alvor gjort seg gjeldende, og det vi snakker om er dette som går på handel med såkalte CFDer. CFD er et rett og slett en forkortelse for noe som heter contracts for difference. Dette høres nokså ullent ut for de fleste men for å si det rett ut er det en risikabel måte å plassere penger på som kan gi stor avkastning men også store tap.

CFD er et såkalt derivat, og det betyr enkelt og greit at det er et produkt som har en verdi som ligger i et underliggende instrument. Et slikt finansielt instrument kan for eksempel være en aksje, råvare eller f.eks. valuta. Når vi sier underliggende instrument så betyr det at når man ‘investerer’ i slike CFDer så eier man ikke produktet, altså aksjen etc., men man spekulerer rett og slett i verdien på instrumentet – altså uten å eie den. Du kan derfor trade og satse på at en aksje vil stige eller falle, og du kan faktisk tjene penger på begge deler.

Du kan fordype deg i temaet her hvis dette er noe du ønsker å lære deg mer om – det er ganske interessant hvis man har en interesse for slikt, men igjen må vi få advare. Dette er høyrisikabel plassering av penger så her må man vite hva man holder på med.

Risikoen ligger i at dette er et produkt som er ‘giret’ og det betyr at man kan nyte godt av aksjens faktiske utvikling, men bare til en brøkdel av prisen. På en måte kan man si at du låner penger av megleren og at du nyter fullt ut av en aksjes fremgang selv om dette bare har kostet deg en liten sum. Men på samme måte: du kan risikere å tape på samme måte, og det betyr faktisk at du kan tape betydelig større summer enn det du faktisk har investert.

Når det gjelder meglere man kan bruke så har siden vi har henvist til valgt å promotere et nettsted som heter Plus500, og der er det faktisk slik at man ikke kan tape mer enn man har stående på sin investeringskonto – og det er naturligvis positivt.

Som sagt: tenk deg nøye om før du legger i vei på dette, og start med små beløp. Dette er noe du må lære deg å håndtere, og det kan lønne seg å følge med i forskjellige finansaviser og få gode råd fra økonomer som kan markedet.