Vellykket stresstest av europeiske banker

Litt makroøkonomiske gladnyheter på en mandags morgen er bestandig hyggelig, og i dag fikk vi vite at Den europeiske sentralbanken har gjennomført en stresstest av bankene i Europa for å kontrolere om det er for svakt kapitalisert.

DNB Markets skriver i en kommentar følgende om resultatet av stresstesten:

Bildet stresstesten tegner av tilstanden i europeiske banker var noe bedre enn ventet. Følgelig har euroen styrket seg i morgentimene og de asiatiske aksjemarkedene starter dagen opp.

Spennende uke forøvrig

Internasjonal økonomi har vært urolig de siste månedene og hvis man ser litt større på det utover denne uken er det flere spennende hendelser som vil inntreffe. Det vil bli avholdt tre forskjellige rentemøter, og det er den svenske Riksbanken som er først ute. Der venter man faktisk et rentekutt ettersom inflasjonstallene for september måned var mye svakere enn hva man på forhånd hadde forventet. DNB Markets tror allikevel at man i Norge velger å sitte litt på gjerdet i perioden fremover og ikke komme med noen rentekutt riktig ennå. Der foventer man at et rentekutt vil bli signalisert ved å senke rentebanen, og at dette vil gjøres i desember.

Den neste banken som skal i ilden er den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, og dette skjer på onsdag. Det eneste som forventes endret der er at man bli avslutte kjøpet av verdipapir nå.

Til slutt er det sentralbanken i Japan som på fredag skal ut offenlig med sin pengepolitiske beslutning, og etter den planen som ligger i bunn der skal kjøp av verdipapir avsluttes når det nye året trer i kraft. DNB tror allikevel at man vil fortsette med disse kjøpene, og at dette vil kunne svekke valutaen yen.