Unge får ikke forbrukslån hos DNB

Sjefen for personmarkedet i DNB Tønsberg, Øystein Dyre-Hansen, forteller at 9 av 10 unge som søker forbrukslån hos dem får avslag og at 50% av dem som søker kredittkort ikke får dette godkjent.

Tallene er basert på en undersøkelse som er gjort internt av DNB over hele landet, og han håper at unge mennesker spares for å havne i gjeldsproblemer når banken sier nei til slike lån.

Ønsker register
Det er spesielt de klassiske forbrukene som avslås, altså når de unge menneskene har behov for å låne penger til en sydentur, et fotoapparat eller til en ny tv. Han understreker imidlertid at om søkeren har en trygg jobb er det naturligvis muligheter for at et lån kan innvilges, når Jarlsberg Avis spør om tilfeller hvor unge mennesker opplever en kortvarig økonomisk krise og vaskemaskinen ryker og studielånet må betales ned.

Med andre ord er det muligheter og at banken selvsagt foretar individuelle vurderinger.

Dyre-Hansen forklarer at de unges kredittproblemer gjerne oppstår når bankens egne søkemotorer skal undersøke den økonomiske statusen til søkerne, og da er det slik at man finner skatt og inntekt for 2012 og den gjelden søkeren eventuelt måtte ha – men kun i DNB.

Han forklarer at det er mye som kan skje på to år og at det er enkelt å samle seg opp gjeld som ikke registreres. Han ønsker derfor at man får et felles og offentlig gjeldsregister som forhåpentligvis vil føre til at unge mennesker unngår en potensiell gjeldskrise. Han understreker også at det er nødt til å være mulig å finne opp et slikt system som ikke vil bryte med det sterke personvernet vi har i Norge. Han mener dette er nødvendig ettersom fristelsen kan bli for stor for mange mennesker og at de derfor lett kan havne i et økonomisk uføre.

Datatilsynet er ikke positiv
Forslaget om gjeldsregisteret ble imidlertid lagt på vent etter at Datatilsynet hadde trykket på for dette. Tilsynet erkjenner at et register ville være nyttig for noen få mennesker, men at inngrepet i folks privatliv ville vært uforholdsmessig. Et slikt register ville ha gitt en oversikt over alle typer kreditter og lån som nordmenn har, og dermed ville svært mange av oss havnet der. Inkassobyrået Intrum Justitia har presentert tall som viser at det er færre unge som får betalingsanmerkninger og at ungdommer i byene har blitt bedre til å betale regningene sine når de skal. På landsbygda er man noe tregere med dette.

I dag er det omtrent 26.000 unge som har betalingsanmerkning og tilsammen skylder disse 1 milliard kroner. Av disse er det utvilsomt at mange vil få økonomiske problemer som vil vedvare livet gjennom. Gjennomsnittlig gir dette en gjeld på rundt 38.000 kroner – noe de fleste burde klare med.