Trading med divergens

I en tidligere artikkel har vi skrevet om den voksende investeringstrenden som kalles for cfd handel, og dette er det kanskje noen som har fått med seg. Spennende er det uten tvil og mulighetene for rask avkastning er så definitivt til stede – men å treffe på pengeplasseringene er noe ganske annet. For å lykkes med dette kreves det både kunnskap og bruk av teknisk og fundamental analyse.

Teknisk analyse er noe som mange tradere anvender seg av og er uten tvil et svært nyttig og populært hjelpemiddel når man skal finne ut av når man skal gå inn i en handel og når man skal ut av den. Et spesielt hjelpemiddel i så måte er det som er kjent under navnet divergens, og dette er ganske interessant – kanskje spesielt innenfor valutahandel.

Les mer om trading i denne artikkelen.

Divergens er en situasjon som oppstår når de tekniske signalene viker fra hverandre og normalt sett kan dette være et tegn på at man kan gå inn i en handel. Å time en inngang i en handel kan ofte være nokså komplisert, og man trenger derfor all den hjelpen man kan få. Divergens oppdager man ved bruk av en såkalt oscillator, og denne kan fortelle oss ganske mye. En oscillator vil følge prisutviklingen, og her kan man for eksempel bruke noe som kalles for RSI – relative strength index.

Denne viser når for eksempel et valutapar er overkjøpt eller oversolgt, og dette er det enkelt å finne ut av. RSI fungerer på en skala som går fra 1-100 og er den under 30 er den oversolgt mens den er overkjøpt når den er over 70. Er den oversolgt kan det betyr at man skal innta en kjøpsposisjon mens man kan innta en salgsposisjon når den er overkjøpt.

RSIen vil som regel følge prisiutviklingen, men i oversolgt og overkjøpt område vil man kunne oppleve at disse beveger seg hver sin vei, og da er dette et signal på at man kan entre handelen.