Toppfinansiering med forbrukslån

At forbrukslånet er populært er det liten tvil om, og det kan brukes til akkurat det man måtte ønske – noe som innebærer alt fra refinansiering til toppfinansiering.

Akkurat dette med toppfinansiering er interessant ettersom mange frykter effektene av Finanstilsynets anbefalinger til regjeringen for å bremse veksten i husholdningenes gjeld. Der har man strammet inn bankenes mulighet til å være fleksible i forhold til dette å se an lånetakerne, og man har innført absolutte krav i forhold til hvor mye man kan låne.

Kort fortalt er det nå meget strenge krav til hvor mye man kan låne og det kreves også at man som lånekunde kan stille med 15% egenkapital. Årsaken til at man nå er bekymret er en reell frykt for at norske huskjøpere vil vende seg mot forbrukslån for å oppfylle boligdrømmen sin – noe som har vært gjort tidligere.

Kravet om egenkapital kan faktisk føre til at den dyreste gjelden får enda bedre grep i Norge enn hva den har i dag.

Gjeldsveksten i Norge har vært langt større en lønnsveksten, og den lave renten har ført til en lånefest uten like her til lands. Man har nå også innført en strengere stresstest av økonomien til de som skal søke om lån, og her er det faktisk snakk om at man nå skal tåle en renteøkning på hele 6%!

Det er også en berettiget frykt for at vi skal oppleve en boligboble og det er kanskje dit vi er i ferd med å bevege oss i dag. Det er mange i dag som har kolossale boliglån og hvis man får en markant renteøkning er det usikker hva som vil skje med markedet og økonomien til de norske husholdningene. Har man flere millioner kroner i lån og får en renteøkning på for eksempel 3% er det utvilsomt mange som vil få problemer med å betjene sine lån.

Oppfordringen til alle er derfor å betale ned så mye som mulig på gjelden i dag mens rentene er lave. Dette er den aller beste formen for sparing, og klarer man dette er man godt rustet til den dagen da rentene stiger igjen – for det vil de utvilsomt gjøre!