Tema nr. 5: Kredittkort

Kredittkort er et betent tema innenfor de økonomiske kretser, men med en kontrollert og fornuftig bruk er dette et økonomisk hjelpemiddel som faktisk kan redde deg ut av flere økonomiske kniper.

Fordelene med å eie og til dels bruke et kredittkort er mange, men samtidig er det mange feller man kan gå i. Uvettig bruk har satt mang en økonomi over styr, og derfor må folk opplyses om hvordan et slikt kort bør brukes.

Betal i tide

Kredittkort
Som sagt er det 100% ok å bruke et kredittkort, men det er én gylden regel som gjelder: du må betale ned det du har utestående før rentene begynner å løpe – dvs. innen 45-50 dager. Hvis du venter lenger enn dette vil bruken av kredittkort begynne å bli kostbart, og det er derfor viktig at du tenker deg nøye om før du stikker kortet i kortleseren.

Når du bruker kredittkortet er det derfor essensielt at du ikke bruker mer enn hva du klarer å betale tilbake i løpet av det nevnte tidsrommet.

Klarer du å beholde kontrollen og hele tiden betaler innen tidsfristen vil du faktisk ha muligheten til å skaffe deg et gratis lån når du har behov for et – slik fungerer altså kredittkortet.

En sikkerhetsventil

Bruken av kredittkort er først og fremst en fordel når man skal handle på nett, for da har man en helt annen sikkerhet enn om man bruker sitt vanlige bankkort. Et godt eksempel på dette er om man bestiller flyreiser, og betaler reisen med kredittkort. Hvis du skulle være så uheldig at flyselskapet går konkurs, og det kan være i et hvilket som helst land, så vil du få pengene tilbakebetalt. Saken stiller seg annerledes hvis du har betalt med bankkortet, for da må du levere inn krav til konkursboet, og der er det vanligvis svært lite å hente for vanlige kunder.

Bruk på reiser

Det anbefales også at man bruker kredittkortet når man er på utenlandsreiser ettersom man da har en større trygghet ved eventuell kortsvindel enn om man hadde brukt bankkortet. Man får som regel pengene igjen hvis man svindles med bankkort, men problemet er at det tar tid å ordne opp i samt at kontoen faktisk tømmes. Bruker man kredittkortet er det i realiteten bankens penger som går tapt og man kan bare melde fra til banken om hva som har skjedd. Banken har det juridiske ansvaret for å ordne opp, og kanskje klarer man å avverge tap av penger før de trekkes fra kredittkontoen.

En annen fordel med å bruke kredittkortet er at man da også får en bedre oversikt over hva man har brukt penger til ettersom man får tilsendt spesifiserte regninger etterpå. Tar man i tillegg vare på alle kvitteringer på kjøp man gjennomfører vil man kunne kryssjekke og se om penger har forsvunnet på illegalt vis.