Tema nr. 3: Refinansiering

Du har sikkert hørt og lest mye om refinansiering som et godt finansielt verktøy som kan avhjelpe din økonomiske situasjon, og her får du litt klargjørende informasjon om akkurat dette emnet.

En refinansiering kan være en flott virkemiddel for å få mer romslighet i økonomien din, og gjennom å gjennomføre dette kan du samtidig skaffe deg bedre betingelser på dine lån.

Refinansiering – hva er det?

Å gjennomføre en refinansiering vil kort og enkelt fortalt innebære at man tar opp et nytt lån og anvender det nye lånet til å kvitte seg med gammel gjeld. Selve poenget med et slikt økonomisk grep vil derfør være å skaffe seg renter som er lavere på lånet man har eller å skaffe seg lengre avdragstid på lånet. En refinansiering kan ofte også innebære at man slår sammen flere lån under ett større lån, og i tillegg vil et slikt grep også bety at banken gjør seg opp en ny vurdering av deg og din status som lånetaker. Skaff deg mer kunnskap om refinansiering her.

Enkel måte å spare penger på

Å gjennomføre en refinansiering er en veldig enkel måte for deg å spare penger på, og spesielt hvis du er i besittelse av flere forskjellige lån som f.eks. både boliglån, forbrukslån og billån. Besparelsen man får i form av lavere renter og dermed lavere lånekostnader vil derfor kunne bli betydelig, og i tillegg til besparelsene får man også en økonomi som er mye mer oversiktlig. Tenk bare å ha én regning å forholde seg til fremfor tre-fire.

Enkelt å gjennomføre

Når man har kjøpt bolig og tatt opp ett lån vil man f.eks. i løpet av nokså kort tid ha opparbeidet seg mer egenkapital enn hva man hadde da boligen ble kjøpt. Grunnen til dette er at man naturligvis (forhåpentligvis) har mindre gjeld enn hva man opprinnelig hadde ettersom man har betalt ned på lånet, samt at boligen trolig har en høyere verdi enn ved kjøpstidspunktet. I løpet av en 3-4 årsperiode vil det ofte komme en betydelig verdistigning, og dette gir en større sikkerhet for bankene slik at de igjen kan tilby deg lavere renter. Med lavere renter følger det derfor lavere faste utgifter. Ved en refinansiering ønsker bankene ofte en takstrapport som er oppdatert eller en verdivurdering før de går inn i slike forhandlinger med deg.

Kjapp oppsummering av de ulike fordelene

– En refinansiering kan gjerne foregå ved at du bytter bank ettersom du kan få et bedre tilbud i den nye banken. Forskjell i renter kan føre til at det samme lånet med den samme sikkerheten blir adskillig billigere ved å gjennomføre et bankbytte.

– Å samle opp lån, hvis du har flere av dem, under ett lån med lavere renter vil kunne senke de månedlige kostnadene betydelig. Spesielt gjelder dette hvis du kvitter deg med billån, forbrukslån og kredittkortlån med høy rente.

– Verdistigningen på boligen din kan hjelpe deg med å forhandle frem lavere renter. I tillegg vil du ved nedbetaling av lån over 4-5 år ha sikret deg en bedre egenkapital. En ny takstrapport etter noen år kan gi deg bedre rentevilkår, og spesielt vil forbedringer/oppussing kunne øke verdien.

– En refinansiering kan også gjøres i form av å forlenge nedbetalingstiden på ditt lån. Dette igjen vil gi deg lavere kostnader pr. måned, og en romsligere økonomi. Dette kan også utløse penger til for eksempel oppussing eller andre investeringer i boligen som du måtte ønske.