Tema nr. 2: Fondssparing

Sparing i fond er et spennende tema og noe mange er interessert i å prøve, men vet du egentlig hva det dreier seg om? I denne artikkelen ser vi nærmere på hva fondssparing handler om slik at du er i bedre stand til å gjøre dine vurderinger.

Å spare i fond er en spennende øvelse som veldig mange nordmenn gjør i dag, men et felles råd fra alle økonomer er at en slik sparing må foregå over tid hvis man skal høste fruktene av det på skikkelig vis. Det er i tillegg svært enkelt å spare i fond, og du kan faktisk gjøre det direkte gjennom nettbanken din, og der kan du velge om du vil opprette en spareavtale eller du kan kjøpe andeler som du selv vil.

Verdipapirfond

Fondssparing
Det finnes flere typer fond man kan spare i, men fellesbetegnelsen for de ulike typene er ‘verdipapirfond’. Man har aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengmarkedsfond, og hvert av disse fondene har forskjellige investeringsstrategier og som skiller dem fra hverandre.

Men altså; å spare i fond kan man si er et tilbud for dem som ønsker å få en del av avkastningen som f.eks. aksjemarkedet kan gi, men som ikke ønsker eller ikke har kompetanse om å begi seg ut på handel med verdipapirer selv. Et fond vil derfor styres av en gruppe forvaltere som invester pengene for deg og andre sparere, og pengene vil plasseres i henhold til det enkelte fondets investeringsprofil. Sparer du penger i et rendyrket aksjefond vil forvalterne investere penger i aksjer i henhold til fondets investeringsstrategi.

Passer for hvem?

Å spare sine penger i verdipapirfond passer egentlig godt for alle så lenge man har muligheten til å sette av litt penger hver måned over tid. Du trenger heller ikke å ta den store risikoen når du skal spare ettersom de forskjellige fondene har høy eller lav risiko, og her må du finne ut selv hva du ønsker. Tradisjonelt sett er det slik at fond med høy andel aksjer har høyest risisko, men også høyest forventet avkastning. Sparer man derimot i et pengemarkedsfond er risikoen langt lavere og er mer passende for dem som sparer i et kort tidsperspektiv.

Hvorfor velge fond?

Når du setter inn penger i fond handler du andeler som ligger i fondet, og som andelseier behøver du ikke å betale skatt før du løser inn disse andelene. Du betaler altså først skatt når du selger andelene dine og tar ut overskuddet. Sparer man f.eks. pengene i bank må man hvert år betale skatt av rentene, og dette blir derfor dårlig butikk i forhold. Som om ikke det var nok får man som fondssparer også et skjermingsfradrag når man selger andelene, noe som innebærer at en del av avkastningen som du sitter igjen med vil være skattefri. Sparer du over flere år akkumuleres skjermingsfradraget – altså at det legges sammen til den dagen du løser ut andelene dine. Les mer om skjermingsfradrag her.

En annen fordel med å spare i et fond er at du sikrer deg en bra balanse mellom den forventede avkastningen og den risikoen som tas. Profesjonelle forvaltere tar jobben mens du kan fokusere på andre ting. At forvalteren gjør jobben handler ikke bare om selve investeringen, men også at du ikke kjøper/selger aksjer for ofte (hvis du skulle kjøpt enkeltaksjer selv) og at innrapportering til myndighetene består av korrekt informasjon.

En spareavtale er smart

En spareavtale betyr at du trekker et fast beløp hver måned som investeres i andeler i det utvalgte fondet ditt. Hvert trekk gir deg derfor nye andeler, og du har også muligheten til å opprette slike spareavtaler i flere fond. En spareavtale er også tidsubegrenset og du kan derfor endre den eller avslutte den akkurat når du vil det.

Den fremste fordelen med en slik avtale er at du overholder prinsippet om langsiktig tenkning. Alle vet at aksjemarkedet kan være turbulent og i gode tider stiger det, mens det i dårlige tider vil synke. Dette er det imidlertid vanskelig for den vanlige mannen i gata å forutse, og ved å betale et fast beløp hver måned sprer man risikoen utover. Det betyr at man kjøper andeler både når det går godt og når det går dårlig. I dårlige tider får du derfor billige fondsandeler som du kan nyte økonomisk gevinst av når markedet snur til det positive igjen. På samme måte anbefales det også at man selger andeler gradvis for på denne måten å unngå at man er uheldig når man velger tidspunkt for salg av alt på én gang.