Smart å låne til aksjer?

Vi mennesker tar som regel rett når vi følger våre instinkter og vår sunne fornuft, men det finnes selvsagt unntak som er så u-intuitive at det nærmest er vanskelig å fatte. Vitenskapen er blant annet bydd oss på mange eksempler, slik som den noe ubegripelige kvantemekanikken, men instinktene våre sier også at det kanskje ikke er så veldig smart å låne penger til å investere.

Låne penger til investering i aksjer

Stemmer dette da, mon tro? Det enkleste svaret er vel å si ‘nei’, men et enda bedre svar er faktisk: ‘det kommer an på’. I denne artikkelen, som er inspirert av et innlegg på Stockletter.se skal vi se nærmere på dette.

Men det er jo slik: setter du økonomisk trygghet høyere enn alt annet så er jo naturligvis belåning ikke anbefalt, men hvis du har kontroll på din personlige økonomi samt at du har erfaring med aksjehandel så er det en fullstendig legitim løsning som mange benytter seg av.

Det heter seg følgende at det finnes to forskjellige lån: ett dårlig lån er et lån som gjør deg fattigere, mens et bra lån gjør det motsatte. Belåning har faktisk vært en av de aller beste metodene for økonomisk framgang i mange år. Investorer, risikokapitalister og kjøpere i boligmarkedet har alle anvendt den samme metoden for å bli rike og velbeslåtte: investeringer med lav volatilitet finansiert i stort grad av lån.

5 råd du bør tenke litt over før du låner til investeringer

1. Lån med måte
2. Timing er viktig
3. Sammenlign den effektive renten
4. Invester stabilt
5. Invester smart

1. Lån med måte

Man skal selvsagt aldri låne mer penger enn man har råd til å betale tilbake. Dette sier seg jo selv, men det kan være smart å se på det på en annen måte: se på det som et bytte i stedet for et lån. Hva har du å tilby i bytte mot et lån? Se på det som din sikkerhet. Det kan for eksempel være inntektene fra din avtale eller dine verdifulle eiendeler eller ditt hjem.

2. Timing er viktig

Timing er bestandig viktig når det kommer til investeringer, og renter og øvrige kostnader er jo titt og ofte i bevegelse. Børsen og økonomien påvirker generelt sett alle mulige faktorer som i sin tur igjen kan ha en innvirkning på dine investeringer og lån. Følg trendene og lån penger når det er mest lønnsomt – i hvert fall gjelder dette hvis det er store lån.

3. Sammenlign renter

Uansett hvordan børsen er priset så vil alltid rentene være forskjellige mellom de ulike lånetilbyderne. Det er derfor ekstremt viktig at du sammenligner den effektive renten (altså den totale kostnaden fra renten i tillegg til alle andre avgifter og kostnader).

4. Invester stabilit

Det er i alle fall én ting som er sikkert: du kommer til å få færre søvnløse netter hvis du unngår å låne penger til investeringer som kan karakteriseres som usikre. Det er bedre spare eller tjene penger til mer risikofylte investeringer, og heller bruke dine lånte midler på alternativer som er sikrere.

5. Invester smart

Det er utvilsomt forlokkende å ta den store risikoen som det kan være å kaste seg inn i investeringsverdenen, men det er uten tvil betydelige klokere å bygge opp sin egen sikkerhet og erfaring før man tar store økonomiske beslutninger som dette.

Invester få penger til å vokse

Hva om man allerede har gjeld?

Selv om man allerede har gjeld så behøver ikke dét å være noe større problem, og det hele dreier seg om å øke marginene slik at inntektene dine er høyere enn utgiftene. Det aller første steget er å løse inn eller samle lån og dyr kreditt under én og samme gjeldspost. Dette er positivt på flere måte og betyr kort og godt at du betaler færre fakturaer og regninger hver måned, samt at du da også får lavere renter og færre avgifter. Hvis du skulle være å uheldig å ha en betalingsanmerkning eller ikke har noen form for sikkerhet som kreves for et vanlig banklån, så er det alltid mulig å velge et privat lån uten sikkerhet som alternativ.

Marginer er makt

I bunn og grunn handler det aller meste om å håndtere marginen mellom inntektene man får inn og utgiftene. Det spiller egentlig ingen rolle om du har gjeld så lenge plusskolonnen i regnskapet er større, og dette gir oss fire mulige scenarioer:
1. Du har gjeld og bruker de lånte midlene til å investere.
2. Du er gjeldsfri og bruker egne penger til å investere.
3. Du er gjeldsfri men investerer ingenting.
4. Du har gjeld og bruker egne penger for å betale ned det du er skyldig.

Hvilken situasjon er den beste av disse? Fortsatt at du håndterer alt på den rette måte er så er denne listen satt opp fra beste først til verste sist. Den fjerne situasjonen er åpenbar den verste ettersom minuskolonnen er den største og plusskolonnen er den minste.

Den tredje er nest verst til tross for at det ikke er en minuskolonne til stede, ettersom plusskolonnen er like liten som i det fjerde alternativet. Den andre er den nest beste ettersom plusskolonnen øker og det savnes en minuskolonne. Den første er allikevel den beste så lenge plusskolonnen er større enn minuskolonnen.

Grunnen til den kanskje oppsiktsvekkende påstanden vår er at marginene er størst i det første punktet. Scenario 1 og 2 er i teorien den samme kapitalen, men ved at man har belånte investeringer kan faktisk inntektene være større enn utgiftene. Så lenge det er muligheter til å få en større avkastning på investeringen enn renten er på lånet er det nesten for dumt å ikke låne penger til dette formålet!

Avslutningsvis

Som du ser så er det ikke nødvendigvis så uklokt å låne penger til å kjøpe aksjer, og det hele kommer i bunn og grunn an på hvor gode renter du får på lånet samt hvor smarte investeringene dine er. Ikke ta en altfor stor risiko med penger som er lånt, og hvis du ikke har kunnskap om markedet kan det kanskje være en idé å sette pengene i et godt forvaltet fond og rett og slett bare glemme dem for en stund.

Uansett: vær forsiktig med hvordan du bruker lånte penger – det er en gylden regel!

Les mer om aksjehandel for nybegynnere her.