Rettigheter med kredittkort

Antallet artikler som omhandler forbrukslån er nesten enestående høyt og det skrives i hytt og pine av både amatører og profesjonelle økonomer, men gjennomgangsmelodien er nokså unison. Kredittkortet er et fantastisk økonomisk redskap hvis det brukes riktig. Hodeløs bruk kan sette deg i dyp og kostbar gjeld.

Dette er i bunn og grunn en meget god oppsummering av kredittkort, og stemmer i og for seg veldig godt.

Det som er positivt med kredittkortet er at du er underlagt finansavtaleloven når du bruker dette til å betale for varer og tjenester. Det betyr at du har et klart lovverk i ryggen i de tilfellene hvor du skulle være uheldig å bli utsatt for svindel og eventuelle andre uregelmessigheter, som for eksempel konkurser, ødelagte varer og lignende. Noe annet som er positivt er at du ikke betaler en krone i rente så lenge du betaler tilbake det du har brukt innenfor den rentefri perioden. Denne perioden varer i all hovedsak i alt fra 45-52 dager.

Det negative ligger naturligvis i at rentene på kortet, etter den rentefrie perioden, er svært høye. Nedbetaling over tid anbefales derfor ikke, med mindre det er forholdsvis beskjedne beløp som man kvitter seg med i løpet av noen få måneder. Har man en slik gjeld som er høy er det refinansiering som anbefales – altså at man tar opp et lån og kvitter seg med kredittkortgjelden og dermed sitter igjen med en gjeld som har lavere rente.

Dine rettigheter ved kredittkjøp finner du et forenklet sammendrag av under (hentet fra Forbrukerrådet.no):

Hvis det er feil og mangler på varer og tjenester du har kjøpt på kreditt – og selger ikke evner å ordne opp, kan du rette kravet til kredittyter, som stort sett er banken din. Vær samtidig oppmerksom på at det er fire momenter som må være på plass:

1. Du må ha handlet på kreditt.
2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først

Kravet til banken må være likt det du har overfor selger og kan kun være pengekrav. Du kan altså ikke kreve at banken skal reparere vaskemaskinen din, men du kan få dekket utgiftene du pådrar deg i forbindelse med at en reparatør utbedrer mangelen. Du bør klage skriftlig, og legge ved nødvendig dokumentasjon, for eksempel kopier av kvitteringer og tidligere korrespondanse med selger. Dette bidrar til å få fortgang i prosessen, og det gjør det også lettere i ettertid å dokumentere at du har klaget til kredittyter, dersom det skulle bli et spørsmål om hvorvidt du har klaget i tide.
Hjelp når du har betalt med kredittkort

Svindlere
Hvis du blir utsatt for svindel og har betalt med kredittkort, kan du få dekket tapet av banken.

Konkurser
Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert av banken. Dette gjelder også hvis du har betalt for reisen din.

Feil og mangler
Du må ha en reell grunn for å kunne klage. Dette kan være at varen/tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Et annet eksempel er dersom selgeren ikke lar deg benytte deg av angreretten din, som gjelder blant annet ved kjøp på internett.