Press på gjeldstelefonene

I vårt forrige innlegg skrev vi om gjeldsregisteret som ennå ikke har kommet på plass og som fortsatt ligger til utredning hos departementet, og blant hovedargumentene for å ikke ha et slikt register har Datatilsynet sagt at det er for få mennesker som vil nyte godt av det.

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at økningen i forbrukslån blant nordmenn var på hele 12,4% i fjor, og hos de forskjellige hjelpetelefonene merker man nå at pågangen øker betydelig. Flere og flere får betalingsanmerkninger og dette er også et tall som stiger. Totalt sett er det nå over 230.000 nordmenn som har betalingsanmerkning og som sagt er tallene stigende.

Gjeldsofferalliansen forventer politiske tiltak for å bremse utviklingen og sier at det neppe kan være et politisk må å få den mest forgjeldede befolkningen i historien i Norge, men at det i så fall får være opp til politikerne å avgjøre. Fra vår side mener vi at det hadde vært interessant å sett om utviklingen ville ha blitt reversert med det nevnte gjeldsregisteret.

Forbrukslån er, isolert sett, ikke farlige, men det er når man begynner å skal betjene regninger og utgifter som for eksempel boliglån med kreditt at man ser en skummel utvikling – lik den som vi hadde på 90-tallet. Gjeldsofferalliansen sier i klartekst at om man begynner å betjene boliglånene med kredittkort, så kan man med neste hundre prosent sikkerhet si at boligen vil være tapt.

Fra Lindorffs side mener man at nordmenn har lagt til seg økonomiske uvaner i de gode tidene vi har opplevd og at det dermed har vært vanskelig å bremse forbruket nå som vi er inne i langt mer utfordrende tider. Ikke uventet har man hatt en stor pågang fra Vestlandet som naturligvis har blitt ekstra hardt rammet av nedgangen i den lukrative oljebransjen.

Vårt tips til deg er at du skal ta en skikkelig gjennomgang av din egen økonomi før du eventuelt søker om forbrukslån. Vær sikker på at du klarer å betjene gjelden din før du tar opp et slikt lån, for i motsatt tilfelle kan konsekvensene bli katastrofale for deg.