Informativt nettsted

Gode nettsteder er vanskelige å oppdrive og å lete etter slike er oftest som å søke etter nåla i høystakken. Av og til dukker det imidlertid opp et lite lyspunkt som ikke bestandig er så spektakulært, men som til gjengjeld ofte kan være veldig informativt og godt skrevet!

Når vi sier spektakulært så snakker vi først og fremst om design og uttrykk. Det trenger ikke bestandig å være flashy og flott, og i enkelte tilfeller bør det faktisk være motsatt. På nettstedet vi har linket til skrives det mye om personlig økonomi og økonomi generelt og da sier det seg selv at det er innholdet som er det aller viktigste. Fokuset skal ikke dras vekk fra det som skrives, og det er teksten og innholdet som er det sentrale her. Der har de lyktes godt og det er derfor vi deler dette på vår egen siden. Det er på samme måte vi ønsker å fremstå, og vi anser oss ikke som konkurrenter om de samme leserne, men snarere som to nettsider som utfyller hverandre på en god måte.

Stor mer enn dette ønsker vi egentlig ikke å si, og ønsker dem lykke til med sitt videre arbeid med å spre og informasjon om økonomi. Slike sider kan vi ikke få mange nok av!