Hvor ble det av gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret har vi tidligere skrevet om her på sidene og faktisk er det så lenge siden som desember 2014 – men lite eller ingenting har skjedd i så måte.

Hva er egentlig ståa angående det mye omtalte registeret pr. i dag. Jo, det har vi tatt oss som mål å finne ut av, og dette er hva vi fant:

Her har det gått litt frem og tilbake de siste årene, og i mai 2015 valgte regjeringen å skrinlegge planene for et offentlig gjeldsregister etter at de rødgrønne hadde vedtatt å innføre et slikt. Årsaken var som kjent at nordmenn har en stadig voksende personlig gjeld, og at man ønsket å gi bankene bedre kontrollmuligheter før de gav ut for eksempel både kredittkort og forbrukslån. Eller for å si det med Solveig Hornes ord: det var ikke skrinlagt, men de ønsket å se på formen på det.

Til E24 sa hun følgende i mai i fjor:

– Vi har vært tydelig på at det ikke er sikkert at det er det offentlige som skal drive det, men at det kan være et privat register etter modell fra Sverige. Så må vi vurdere hva som eventuelt skal ligge inne i et slikt register.

Bare kort tid etterpå kom hun på banen igjen og i følge overskriftene trosset hun rådene til DNB og Forbrukerrådet og sa at hun ville ha et privat register. Det kom fram at regjeringen ønsker å åpne for et register hvor usikrede lån og gjeld fra kredittkort skal føres inn. De ønsker altså ikke at det offentlige skal drive dette registeret og at hun regner med at det private like godt som det offentlige kan ivareta personvernhensynet.

Det er dette de nevnte aktørene i DNB og Forbrukerrådet er skeptiske til og mener at et offentlig registrer er det beste. Trond Bentestuen i privatmarkedet i DNB hadde følgende kommentar til dette:

– Legitimiteten til et offentlig gjeldsregister er å foretrekke (..) Et offentlig register vil også kunne påvirke hva som skulle inn i et sånt register. Dersom for eksempel ikke all gjeld blir regnet med, eller at den blir registrert tre måneder etter at den er tatt opp, så hjelper det ikke.

Senest i slutten av oktober 2015 kunne ikke departementet svare på når utredningen om denne saken ville være ferdig – og det er vel der vi står i dag…