Forbrukslånskandale i Kina

Det er bestandig blest omkring dette med forbrukslån og det er mange grunner til det. Kritikken går i første omgang på at lånene er dyre og at markedsføringen er aggressiv, men vi er av den mening at det er den enkelte kunde selv som er ansvarlig for sin private økonomi – og det står vi ved. Markedet er stort og konkurransen er høy, og da overgår gjerne bankene hverandre i oppfinnsomhet når det gjelder å kapre kunder.

Heldigvis har vi ikke kinesiske tilstander her i Norge, og det vi da først og fremst tenker på er saken om da finansselskapet JD Capital lanserte Jiedaibao-tjenesten. Etterspørselen etter forbrukslån har etterhvert vokst seg stor i verdens mest folkerike land, og det er derfor ingen overraskelse at man også der kappes om kundene, men JD Capital gikk utvilsomt langt over streken med sin tjeneste.

For å gjøre en lang historie kort, så lot selskapet kinesere ta opp lån, og som sikkerhet krevde de følgende: nakenselfies sammen med et id-kort. Tjenesten rettet seg spesielt inn mot kvinner i alderen 19-23 og mange av disse har altså tatt et nakenbilde av seg selv sammen med et offentlig utstedt id-kort og brukt dette som sikkerhet for sitt forbrukslån.

Som om ikke dette er galt nok i seg selv så har nå hundrevis av dokumenter, bilder, videoer blitt lekket på internett, og det er ingen overraskelse at det er én eller flere utro tjenere som står bak.

I en uttalelse i form av en pressemelding har selskapet JD Capital følgende å si:

Vi har kontaktet politiet og hentet inn bevis. Vi ønsker å beskytte selskapets omdømme. De som har lekket bildene vil bli straffet.

Vi kan ikke annet enn å riste på hodet over denne saken, og det er skremmende at man får lov til å drive på denne måten. JD Capital skulle hatt en grundig visitt av politiet selv, og dette er ingenting annet enn en tragedie for de unge kvinnene det gjelder.