En ny æra venter

Det er mange som mener at en ny økonomisk æra nå ligger og venter for Norge og dette har blant annet Thina Saltvedt i miljøpanelet til Zero påpekt i Dagens Næringsliv.

Hun mener at det kun er snakk om én ting i Norge i dag: vi er nødt til å gripe de mulighetene som den nye tiden vil komme med, og hun understreker skuffelsen over regjeringens miljøsatsing og karakteriserer den som smårusk.

Zero er altså en klimastiftelse og Saltvedt mener bestemt at Norge som nasjon har passert toppen hva gjelder inntekter på gass og olje. Det er et ønske fra stiftelsen om at det nå ligger et hav av muligheter foran oss og at Norge er nødt til å satse hardt for å benytte seg av muligetene som en ny industriell æra som dette gir oss. Dette er vi på Costt Finans naturligvis helt enige i, og vi synes det er betenkelig at en rik oljenasjon som Norge ikke satser langt hardere på å skape arbeidsplasser innen miljøindustrien.

Oljen og gassen er noe som til syvende og sist vil ta slutt og da er spørsmålet om hva Norge skal tjene penger på noe som er prekært. Det er fortsatt tid til å hevde seg og skaffe seg en unik posisjon innen miljøbasert industri, og vi har både mulighetene og midlene til å klare det – men som sagt krever det en storslått satsing.

I Zeros miljøpanel sitter også Bjørn Haugland, og han er ingen ringere enn Veritas konserndirektør for bærekraft og innovasjon. Han forklarer at vi ikke lenger kan drive miljøpolitikk på den måten vi gjør i dag. Man kan ikke fortsette snakket om innkjøp av kvoter eller å kutte utslippene i andre land. En argumentasjon som dette vil aldri skape de nødvendige arbeidsplassene i landet og heller ikke den nye teknologoien eller de nye industriposisjonene.

Miljøpanelet har flere visjoner som de ønsker realisert innen 2030, og blant disse finner vi en transportsektor som er utslippsfri og at utslippene fra den norske sokkelen reduseres med markante 40%.